Ochrana osobních údajů

EUSKAL KATAFORESIS S.A. (dále EKT) informuje uživatele těchto webových stránek o své politice, týkající se zpracování a ochrany osobních údajů uživatelů a zákazníků, které mohou být shromážděny přesměrováním nebo smluvně sjednanými službami prostřednictvím svých webových stránek.

V této souvislosti EKT zaručuje soulad s platnými předpisy, týkající se ochrany osobních údajů, uvedených v Ústavním zákoně 15/199 ze 13. posince, Ochrany osobních údajů dle Královského dekretu 1720/2007 z 21. prosince s Nařízením rozvoje LOPD.

Používání těchto webových stránek představuje souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Sběr, účel a zpracování dat

EKT má povinnost informovat uživatele těchto webových stránek o shromažďování osobních údajů, které mohou být prováděny buď prostřednictvím zasílaných e-mailů, nebo vyplňováním formulářů obsažených na webových stránkách. V tomto ohledu má EKT zodpovědnost za sběr dat uvedených výše.

Na druhou stranu EKT informuje uživatele, že účel zpracování shromážděných údajů zahrnuje: Pozornost k poptávkám zpracovaných uživatelem, zařazení kontaktních informací, dodavatelských služeb, řízení obchodních vztahů stejně tak I pracovních instrukcí.

Výrobní, řídící a technické procesy, které jsou realizovány jak automatickou nebo manuální cestou, umožňující sběr, ukládání, úpravu, přenos a další pohyby s osobními údaji, jsou považovány za zpracování osobních údajů.

Veškeré osobní údaje, které jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek EKT, a proto mohou být považovány za zpracování osobních údajů, EKT zahrne do souborů a zaregistruje u Agentury pro španělskou ochranu dat.

Předávání informací třetím stranám

EKT informuje uživatele, že jejich osobní údaje nebudou předány třetím osobám, s výjimkou, že přenos dat se vztahuje na právní povinnosti nebo při poskytnutí služby zahrnuje nutnost smluvního vztahu se zodpovědností za zpracování. V posledně jmenovaném případě bude přenos dat třetím osobám prováděn pouze v případě, kdy bude mít EKT souhlas uživatele.

Uživatelská práva

Ústavní zákon 15/1999, ze 13. prosince, o ochraně osobních údajů, dává zúčastněným stranám příležitost uplatnit celou řadu práv ve spojení se zpracováním osobních údajů.

Pokud jsou uživatelská data zpracovávána EKT, mohou uživatelé uplatnit svá práva k přístupu, opravám, zrušení a námitkám v souladu s ustanoveními platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Pro využití těchto práv musí uživatel písemně kontaktovat EKT, s doložením dokladů totožnosti, na adresu: Obchodní firma EUSKAL KATAFORESIS S.A, se sídlem v Pol. Industrial Arriandi s/n, 48215, Iurreta, nebo na adrese která je umístěna v Hlavním rejstříku o ochraně osobních údajů. Takové sdělení musí obsahovat: Jméno, příjmení, obsah námitky nebo požadavku, adresu a podpůrné údaje.

Účastníkem právního řízení by měl být uživatel. Nicméně může být zastoupen autorizovanou osobou oprávněnou jako právní zástupce. V takovém případě musí být doloženy dokumenty dotčené osoby o oprávnění k těmto úkonům.

X

SOLICITA INFORMACIÓN SIN COMPROMISO